Mahkeme


Mahkemeler, herhangi bir hukuki anlaşmazlığı çözmek veya suçluları yargılamak için kurulmuş olan resmi yargı organlarıdır. Türk mahkemeleri de, Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı sistemini oluşturan ve adaletin sağlanmasında büyük rol oynayan kurumlardır.

Türk mahkemeleri, Anayasa'nın öngördüğü bağımsız ve tarafsız yargı ilkesine uygun olarak faaliyet gösterirler. Bu ilke, mahkemelerin yargılama sürecinde hiçbir şekilde siyasi veya diğer dış etkenlerin etkisinde kalmamasını ve tamamen hukukun üstünlüğüne göre karar vermelerini gerektirir.

Türk mahkemeleri, üç farklı seviyede faaliyet gösterirler. İlk seviye mahkemeler, sulh hukuk mahkemeleri ve icra mahkemeleridir. Sulh hukuk mahkemeleri, özellikle aile hukuku ve ticari davaların çözümlenmesinde görev yaparlar. İcra mahkemeleri ise, borçlu olan kişilerin borçlarının tahsil edilmesi için icra takibi yaparlar.

İkinci seviye mahkemeler ise, asliye hukuk mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri ve idare mahkemeleridir. Asliye hukuk mahkemeleri, özellikle sivil davaların çözümlenmesinde görev yaparlar. Asliye ceza mahkemeleri, suçlu olan kişilerin yargılanmasını ve suçlarının cezalandırılmasını sağlarlar. İdare mahkemeleri ise, yönetimle ilgili anlaşmazlıkların çözümlenmesinde görev alırlar.

Üçüncü seviye mahkemeler ise, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay'dır. Bölge adliye mahkemeleri, ilk ve ikinci seviye mahkemelerin kararlarına yapılan itirazları değerlendirirler. Yargıtay ise, Türkiye'deki tüm mahkemelerin vermiş olduğu kararların son incelemesini yapar ve kararların hukuka uygunluğunu kontrol eder.

Türk mahkemelerinin görevi, hukuki anlaşmazlıkların ve suçların adil bir şekilde çözümlenmesini sağlamaktır. Bu görevlerini yerine getirirken, yargıçlar hukuk kurallarına ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalmalıdırlar. Türk mahkemeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı sisteminin temel taşlarıdır ve adaletin sağlanmasında önemli bir rol oynarlar. Mahkemeler, hukuki anlaşmazlıkların çözümlenmesi ve suçluların yargılanması için kurulmuş resmi yargı organlarıdır.

Mahkemelerin en temel prensibi, Anayasa'nın öngördüğü bağımsız ve tarafsız yargı ilkesidir. Bu prensip, yargı organlarının siyasi veya diğer dış etkenlerin etkisinde kalmamasını ve kararlarını tamamen hukukun üstünlüğüne göre vermesini gerektirir. Bu sayede, adaletin sağlanması için gerekli olan objektiflik ve tarafsızlık sağlanmış olur.

Türk mahkemeleri, üç farklı seviyede faaliyet gösterirler. İlk seviye mahkemeler, sulh hukuk mahkemeleri ve icra mahkemeleridir. Sulh hukuk mahkemeleri, özellikle aile hukuku ve ticari davaların çözümlenmesinde görev yaparlar. İcra mahkemeleri ise, borçlu olan kişilerin borçlarının tahsil edilmesi için icra takibi yaparlar.

İkinci seviye mahkemeler, asliye hukuk mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri ve idare mahkemeleridir. Asliye hukuk mahkemeleri, özellikle sivil davaların çözümlenmesinde görev yaparlar. Asliye ceza mahkemeleri, suçlu olan kişilerin yargılanmasını ve suçlarının cezalandırılmasını sağlarlar. İdare mahkemeleri ise, yönetimle ilgili anlaşmazlıkların çözümlenmesinde görev alırlar.

Üçüncü seviye mahkemeler ise, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay'dır. Bölge adliye mahkemeleri, ilk ve ikinci seviye mahkemelerin kararlarına yapılan itirazları değerlendirirler. Yargıtay ise, Türkiye'deki tüm mahkemelerin vermiş olduğu kararların son incelemesini yapar ve kararların hukuka uygunluğunu kontrol eder.