Mobbing Nedir?

Mobbing, bir işyerinde kişinin sürekli olarak hedef alınması, yıldırılması ve ayrımcılığa uğraması durumudur. Mobbing, bir kişinin psikolojik, fiziksel ve sosyal sağlığını tehdit eder ve iş performansını da olumsuz etkiler. Mobbing, kurbanın güçsüz hissettiği bir durumda, genellikle işyerindeki üstler veya diğer çalışanlar tarafından gerçekleştirilir. İş yerinde mobbing, kurbanın işten ayrılmasına veya uzun süreli iş göremezliğe yol açabilir.


Mobbing, yasal olarak bir suçtur ve iş yeri sahibinin, yöneticilerin veya çalışanların yasal sorumluluklarını gerektirir. Mobbinge uğrayan kişiler, hukuki yollara başvurarak haklarını arayabilirler. Türkiye'de, mobbinge uğrayan kişilerin haklarını korumak için "İş Kanunu" ve "Mobbing'in Önlenmesi ve Bununla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" gibi yasal düzenlemeler bulunmaktadır.

Mobbing, kişinin iş hayatında karşılaşabileceği en zorlu durumlardan biridir ve bu nedenle işyerlerinin bu konuda daha duyarlı olması gerekmektedir. İş yerlerinde mobbinge karşı mücadele etmek için, şeffaf bir iletişim ortamı yaratılması, çalışanların eğitimi, çalışanların şikayetlerinin ciddiye alınması ve işyerinde uygun politikaların uygulanması gibi adımlar atılması gerekmektedir.

Elde ettiğimiz bilgilere göre, mobbing (psikolojik taciz) kavramı, iş hayatında bir çalışanın diğer bir çalışana, yöneticisine veya işverenine karşı sistematik ve sürekli bir şekilde kötü davranışlarda bulunmasıdır. Bu kötü davranışlar, kişiyi zor durumda bırakmak, onun iş ortamını kötüleştirmek, itibarını zedelemek ve hatta işten çıkarmaya zorlamak gibi sonuçlar doğurabilir.

Mobbing, psikolojik olarak kişiyi yıpratır ve olumsuz etkileri uzun süreli olabilir. Mağdurun kendine güveni azalabilir, iş performansı düşebilir, kişisel hayatı etkilenebilir ve hatta işyerindeki mobbing sebebiyle kişilerin sağlık sorunları yaşayabileceği gibi, depresyon, anksiyete, panik atak, mide rahatsızlıkları gibi pek çok sağlık problemine yol açabilir.

Mobbing, sadece psikolojik bir sorun olmakla kalmaz, aynı zamanda hukuki bir sorun da olabilir. Çalışanların haklarını koruyan hukuki mevzuat, mobbinge karşı mücadele etmek için araçlar sunar. Mobbinge maruz kalan kişiler, işveren veya çalışma arkadaşları hakkında hukuki yollara başvurabilirler.

Mobbing, çalışma hayatında oldukça ciddi bir konudur ve iş hayatının verimliliği üzerinde olumsuz etkileri vardır. İşyerinde mobbingin önlenmesi için çalışanlar arasında iletişim kanallarının açık tutulması, açık ve anlaşılır iletişim, eğitim ve bilgilendirme, adaletli yönetim uygulamaları, şeffaf kurallar ve prosedürlerin belirlenmesi gibi adımların atılması önemlidir.