6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tüketicilerin haklarını ve korunmasını düzenleyen, ülkemizdeki tüketici haklarına ilişkin en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanun, tüketicilerin alışverişlerinde yaşayabilecekleri sorunları en aza indirgemeyi amaçlamaktadır.


Kanun kapsamında, tüketicilerin korunması ve haklarının sağlanması için birçok düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeler arasında, tüketicinin mal ve hizmetlerin ayıplı olması durumunda hukuki korunma sağlanması, tüketiciye açık ve anlaşılır bilgi verilmesi, cayma hakkı gibi konular yer almaktadır.

Tüketicilerin korunması için kanun kapsamında kurulan Tüketici Hakem Heyetleri, tüketicilerin mağduriyetlerinin giderilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Kanun, tüketicilerin yanı sıra, üreticiler, ithalatçılar, satıcılar ve hizmet sağlayıcıları gibi diğer tarafların da sorumluluklarını düzenlemektedir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tüketicilerin güvenli ve adil bir ticaret ortamında hareket etmelerini sağlamak için çok önemlidir. Tüketicilerin bu haklarının bilincinde olması ve kendilerini kanunen koruma altına almaları da son derece önemlidir.

Meta açıklama: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tüketicilerin haklarını ve korunmasını düzenleyen yasal bir düzenlemedir. Kanunun amacı, tüketicilerin alışverişlerinde yaşayabilecekleri sorunları en aza indirgemeyi sağlamaktır.