İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, iş yerinde çalışanların sağlığını koruyarak, iş kazalarının önlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile ilgilenen bir disiplindir. İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların fiziksel, psikolojik ve sosyal refahını etkileyen faktörleri ele alır ve işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamaya yardımcı olur.


İş sağlığı ve güvenliği, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesini hedefler. Bu amaçla, işyerlerindeki tehlikeli durumlar ve davranışlar belirlenir ve bu durumlar ve davranışlar hakkında önleyici tedbirler alınır. Bunun yanı sıra, işçilerin işyerindeki sağlık ve güvenlikleri için uygun eğitimler verilir ve koruyucu ekipmanlar sağlanır.

İş sağlığı ve güvenliği, iş yerindeki sağlık ve güvenlik standartlarını geliştirmeye yönelik yasal düzenlemelerle desteklenmektedir. Bu düzenlemeler, işverenlerin iş yerlerindeki tehlikeleri belirlemesi, çalışanların bu tehlikeler hakkında bilgilendirilmesi ve koruyucu tedbirlerin alınması için yasal zorunluluklar getirir.

İş sağlığı ve güvenliği, iş yerindeki çalışanların fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlıklarının korunmasına yardımcı olur. İşyerinde güvenli bir ortam sağlamak, çalışanların daha mutlu ve verimli olmalarını sağlar. İş sağlığı ve güvenliği aynı zamanda işverenlerin iş kazalarından kaynaklanan maliyetlerini azaltmalarına da yardımcı olur.

İş sağlığı ve güvenliği, iş yerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla alınan tedbirlerin tümünü kapsayan bir disiplindir. İş sağlığı ve güvenliği kavramı, iş yeri kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çalışanların iş performansının artırılması gibi hedefler doğrultusunda şekillenir.

Bu disiplinin amacı, iş yerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıklarını artırmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri almak, çalışma ortamlarını sağlıklı ve güvenli hale getirmek, işçi sağlığı ve iş güvenliği yasaları, yönetmelikleri ve standartlarını uygulamaktır.

İş sağlığı ve güvenliği, hukuk, psikoloji, tıp, mühendislik ve çevre bilimleri gibi farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle oluşur. İşyerlerinde bu disiplinlere ait uzmanlar tarafından risk değerlendirmeleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, işçi sağlığı taramaları, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşturulması, iş yerleri için acil durum planlarının hazırlanması gibi faaliyetler yürütülür.

İş sağlığı ve güvenliği, sadece işverenler ve çalışanlar açısından değil, toplumun sağlığı ve güvenliği açısından da büyük önem taşır. Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışmaları, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, sağlıklı ve güçlü bir iş gücünün oluşması ve dolayısıyla ülke ekonomisinin güçlenmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.