İş Sağlığı Nedir?

İş sağlığı, çalışanların fiziksel, zihinsel ve sosyal iyiliklerinin korunması ve işyerinde güvenli çalışma koşullarının sağlanması için alınan önlemlerin bütünüdür. İş sağlığı önlemleri, iş yerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasını amaçlar ve iş yerinde meydana gelebilecek kazaların önlenmesi için alınan tedbirleri kapsar.


İş sağlığı önlemleri, çalışanların iş yerinde maruz kaldığı fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal riskleri en aza indirmeyi hedefler. Bu amaçla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve yönetmelikler mevcuttur ve bu düzenlemelerin uygulanması işverenlerin sorumluluğundadır. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri, iş yerinde çalışanların hayatını ve sağlığını korumayı amaçlar ve aynı zamanda iş yerinde üretkenliği artırır.

Örneğin, bir inşaat şirketi çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği için şantiye içinde uygun iş ayakkabıları, kasklar, koruyucu giysiler, gözlükler gibi ekipmanlar sağlamalıdır. Ayrıca, tehlikeli maddelerin doğru bir şekilde saklanması ve işlemesi için uygun yöntemlerin kullanılması gereklidir.

İş sağlığı, çalışanların işleri sırasında sağlıklarını korumayı amaçlayan bir disiplindir. İş sağlığı ve güvenliği, işyerindeki çalışanların sağlığı ve güvenliğini korumak için birçok önlemi içeren geniş bir kavramdır. İşyerinde meydana gelen kazalar ve hastalıklar, çalışanların yanı sıra işverenler ve toplum açısından da olumsuz sonuçlara yol açabilir.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında, işyerlerindeki fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik tehlikelerin tespit edilmesi, çalışanların eğitimi, iş ekipmanlarının ve kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı gibi birçok önlem alınır. Ayrıca, işyerlerindeki risklerin azaltılması ve kontrol altına alınması için düzenli denetimler yapılır.

İş sağlığı ve güvenliği konusu, birçok ülkenin yasaları ve yönetmelikleri tarafından düzenlenir. Örneğin, birçok ülkede işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gibi yasalar bulunur. Bu kanunlar, işyerlerindeki çalışanların sağlığı ve güvenliği konusunda belirli gereklilikleri ve standartları belirler.

İş sağlığı ve güvenliği, işyerindeki çalışanların yanı sıra işverenleri de ilgilendirir. İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülükler arasında, çalışanları tehlikeler konusunda bilgilendirmek, eğitim vermek, uygun ekipman sağlamak ve düzenli denetimler yapmak gibi birçok konu bulunur.