EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar)

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Nedir? Hukuki ve Sosyal Boyutlarıyla EYT Konusu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu, son yılların en önemli tartışma konularından biridir. EYT, Türkiye'deki emekli maaşı alma şartlarını karşılayan ancak yaş nedeniyle emekli olamayan kişiler için kullanılan bir kavramdır.


Türkiye'de emeklilik yaş sınırı kadınlar için 58, erkekler için ise 60'tır. Bu yaş sınırının altında emekli olabilmek için ise belirli bir prim ödeme ve sigortalılık süresi şartı vardır. Ancak bu şartları yerine getiren bazı kişiler, yaş sınırını doldurmadıkları için emekli olamamaktadır. Bu kişilerin durumu, EYT kavramı ile ifade edilmektedir.

EYT konusu, hukuki ve sosyal boyutlarıyla ele alınması gereken bir konudur. Hukuki boyutuyla bakıldığında, EYT'lilerin taleplerinin hukuki dayanağı, Anayasa'nın 10. maddesi ve 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde yer alan eşitlik ilkesidir. EYT'liler, emeklilik yaş sınırının düşürülmesi ya da emeklilikte yaşa takılmadan emekli olabilme hakkının tanınması taleplerinde bulunmaktadır.

Sosyal boyutuyla bakıldığında ise, EYT konusu toplumsal adalet ve sosyal güvenlik kavramlarıyla yakından ilgilidir. EYT'lilerin talepleri, ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle, EYT konusunun çözümü, sadece hukuki boyutuyla ele alınması yeterli değildir. Bu konuda sosyal politikaların da geliştirilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, EYT konusu oldukça karmaşık ve çok yönlü bir konudur. Hukuki ve sosyal boyutlarıyla ele alınması gereken bir konudur. EYT'lilerin taleplerinin karşılanması, toplumsal adalet ve sosyal güvenliği sağlamak için önemlidir.